Terug naar de website

Quality Mysteryshopping

Worden de gesprekken met uw (potentiƫle) klanten door uw medewerkers op de afgesproken wijze uitgevoerd? Zijn de gesprekken in lijn met wet- en regelgeving? Worden de commerciƫle kansen optimaal benut? Wordt het gesprek netjes, correct en professioneel gevoerd? En is er consistentie in de verschillende klantcontact kanalen; Hoe handelt uw medewerker aan de telefoon versus via chat of Facebook?

Met Quality Mysteryshopping toetst TQIS de beleving van het gesprek gevoerd door uw medewerker door de inzet van een TQIS mystery shopper. Quality Mysteryshopping kan worden ingezet voor telefonisch klantcontact, online klantcontact, social media en door het bezoeken van ambulante verkooplocaties zoals winkels, beurzen, op straat en evenementen.

De checklist die wordt gehanteerd zal voor het uitvoeren van deze mystery shops, in onderling overleg met u worden opgesteld. Dat geldt tevens voor de frequentie en het kanaal waarin deze toetsing plaatsvindt. De bevindingen en resultaten worden aan u teruggekoppeld, zodat u gericht kwaliteitsoptimalisatie door kunt voeren.