Terug naar de website

Screenings

Wij kunnen u ook helpen bij screenings in de brede zin van het woord. Weet u daadwerkelijk met wie u een samenwerking aangaat? Onze screeningsmedewerkers controleren de identiteit en bedrijfsvoering van een organisatie en onderzoeken de compliance inrichting.

Een voorbeeld van deze screening is de samenwerking met Stichting Integriteit en Transparantie Energieadvies (SITE). TQIS ondersteunt SITE bij de werkzaamheden en diensten behorende bij de uitvoering en doorontwikkeling van het CIRE register. Dit betreft onder andere:

  • het uitvoeren van verificatieonderzoeken van de registranten;
  • het (continu) verifiëren en controleren van de verschafte gegevens;
  • ondersteuning bij de registratie/ verificatie.

Het Centraal Intermediair Register Energiemarkt (CIRE) beoogt de transparantie in de energiemarkt te vergroten door het verstrekken van een transparantiekeurmerk aan de geverifieerde intermediairs. Via Stichting Integriteit en Transparantie en Energieadvies (SITE), waarin grote Nederlandse energiemaatschappijen en platforms vertegenwoordigd zijn, worden intermediairs gestimuleerd zich te registreren in CIRE.