Overheidscommunicatie

Fundament voor vertrouwen van het publiek

Dagelijks communiceren miljoenen burgers met de overheid. Communicatie die bepalend is voor het vertrouwen van diezelfde burger in de overheid.  De overheid wil een moderne, open overheid zijn, met oog voor de menselijke maat. Dat is geen gemakkelijke opgave met een bevolking die groeit in aantal en diversiteit. Maar wel een noodzakelijke. Het vergt een continue inzet van medewerkers en een andere mindset van de organisatie.

Communicatie kan dan geen losse afdeling zijn, maar is een onlosmakelijk onderdeel van de processen. Om dit te realiseren, moet de focus naast beleid ook op de uitvoering. Nog te vaak is hierop geen controle. Dat is zonde. Overheidscommunicatie verdient een onafhankelijke beoordeling. Zo kan je de boodschap verbeteren, problemen adresseren en creëer je de ruimte om te leren.

Creëer de ruimte om te leren

Mensen kunnen via verschillende kanalen met de overheid in contact treden en hebben verschillende behoeften. De overheid zet hierbij in op online communicatie en een datastrategie. Maar ook de telefoon blijft van groot belang. Mensen pakken nog altijd de telefoon wanneer ze met een vraag of probleem zitten. Wel wordt verwacht dat deze telefoontjes de komende jaren steeds meer gepaard zullen gaan met online interactie.

Steeds vaker wordt door organisaties in het openbaar bestuur gebruik gemaakt van Klant Contact Centra. Het KCC is het visitekaartje van de organisatie. Organisaties worstelen met het verstrekken van passende informatievoorziening op het gewenste moment in het juiste kanaal, terwijl het publiek steeds kritischer wordt. Onderzoek naar de klantbeleving achteraf levert onvoldoende inzicht om direct te kunnen sturen. Communicatie onvertraagd beoordelen om ervan te leren en jezelf telkens een beetje beter te maken. Dit doet TQIS, onderdeel van de DMCC Group. Al ruim 10 jaar beoordelen wij klantcontact voor onze opdrachtgevers. Met onze quality control diensten kunnen organisaties met weinig extra inspanning en tegen redelijke kosten echt inzicht krijgen in communicatie. Samen met u kijken we hoe u deze inzichten structureel kunt inzetten om de communicatie blijvend te optimaliseren.

Wij werken o.a. voor:

Logo NutSelect
Logo Sociale Banken Nederland
Logo Improvers

Blogs

Wij helpen u graag op weg door onze kennis beschikbaar te stellen. Heeft u vragen over een specifiek bericht, dan kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Bekijk alle berichten