Net Citizen Score

Net Citizen Score

Het instrumentarium voor gemeenten om controles uit te voeren op klantcontactprocessen

De Net Citizen Score© (NCS) biedt gemeenten het instrumentarium om op onafhankelijke, integere en structurele wijze controles uit te voeren binnen de klantcontactprocessen. TQIS heeft de kwalitatieve criteria alsmede compliance vereisten in klantcontact vastgelegd in een checklist die specifiek is gericht op een ingezet kanaal; bijvoorbeeld inkomend telefoonverkeer, email of chat. De feedback die volgt uit onze metingen is goed leesbaar en begrijpelijk voor de opdrachtgever en wordt beschikbaar gesteld in onze online omgeving; de Quality Monitor.

De NCS is een gestandaardiseerde checklist die toepasbaar is op klantcontact binnen de gemeentelijke klantcontact centra. Deze NCS biedt gemeenten naast inzicht in hun eigen prestatie de mogelijkheid tot benchmarking op geaggregeerd niveau.

Resultaten in overzichtelijke Quality Monitor

TQIS heeft een eigen ontwikkelde Quality Monitor waar de objectieve metingen in worden verwerkt door onze quality analisten en de resultaten worden getoond in het dashboard voor de opdrachtgever. De resultaten van quality control kunnen worden getoond op ieder wenselijk niveau, of dat nu organisatie-, afdeling-, team- of medewerkerniveau is.

Wij werken o.a. voor:

Logo Improvers
Logo NutSelect
Logo Sociale Banken Nederland