Terug naar de website Alle nieuws artikelen

NutSelect lanceert op 1 juli nieuw beoordelingsconcept leadgeneratie

Een goede opt-in moet voor meer tevreden klanten en minder klachten over telefonische energieverkoop zorgen. Wat is een goede opt-in? Met het ingaan van de nieuwe wetgeving per 1 juli is dit een actueel vraagstuk voor energieleveranciers en intermediaire verkooporganisaties. NutSelect – het grootste energiedistributieplatform van Nederland – kan haar partners deze vraag nu helpen beantwoorden. Zij lanceert een beoordelingsconcept leadgeneratie. “Hiermee wordt de kwaliteit en compliance van leadcampagnes inzichtelijk gemaakt. Je weet met andere woorden exact waar de consument “ja” tegen heeft gezegd”, aldus Erik Verdam, GM NutSelect.

Grip op leadgeneratie

De controle die is ingericht voor leadgeneratie concepten laat energieleveranciers en verkooporganisaties zien hoe de consument om toestemming gevraagd is voor een telefonisch aanbod voor energie. Die toestemming wordt vaak gevraagd in online prijsvragen, spellen of enquêtes en vervolgens doorgegeven aan de verkooporganisaties. In het NutSelect beoordelingsconcept bekijken onafhankelijke auditors per leadcampagne of de toestemming voor het verstrekken van een telefoonnummer vrij, specifiek en op informatie berustend is. Daarnaast wordt er getoetst of er niet wordt misleid en of wordt voldaan aan de regels voor promotionele kansspelen. Verdam: “We geven organisaties inzicht in leadwerving en dus ook meer grip hierop. Met onze rapporten kan een organisatie zelf bepalen of hij in de toekomst nog met een leadconcept wil werken ja of nee”.

Onafhankelijke en eenduidige beoordeling

Het beoordelingsconcept is ontwikkeld in samenwerking met TQIS, onderdeel van de DMCC Group, specialist in compliance en kwaliteitsoplossingen. Vergelijkbare concepten zijn eerder toegepast voor onder andere goede doelen. Naast de beoordeling van leadcampagnes zullen op termijn alle databronnen worden gecontroleerd op zowel voldoen aan wet- en regelgeving als op kwaliteit. Kwalitatieve concepten kunnen enorm bijdragen aan klanttevredenheid en het voorkomen van churn. De uitvoering is door NutSelect eveneens belegd bij TQIS die als onafhankelijke specialist niet alleen beoordeelt, maar ook analyseert en helpt met eventuele verbeteringen. Ook worden steekproeven door TQIS uitgevoerd op zowel gesloten overeenkomsten als op gesprekken die niet hebben geleid tot een overeenkomst.

Brandstof

Verdam: "Na 1 juli willen energieleveranciers gebruik blijven maken van het telefonische verkoopkanaal. Het kan mensen daadwerkelijk helpen in hun keuze voor een leverancier bij een complex product als energie. Om een duurzame inzet van het kanaal te borgen moet de hele keten professioneel werken. Dat begint bij het verzamelen van goede opt-ins, de brandstof voor telemarketing. Wij zijn van mening dat alleen de opt-in data, zoals een IP-adres en -timestamp niet aangeeft waar een consument “ja” tegen heeft gezegd. Dit kan je alleen bij de bron vaststellen en dat doen we met dit concept. Op deze manier zetten we weer een nieuwe stap. Zo kunnen we energieleveranciers helpen het aantal klachten over telefonisch verkoop te verminderen en de klanttevredenheid te verhogen".

Datum: 1 juli 2021