Ga naar de inhoud

Wat is een persoonsgegeven?

Volgens artikel 4 AVG is een persoonsgegeven:

 

alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”) [..]

 

Een persoonsgegeven is een gegeven dat direct of indirect herleidbaar is tot een individu. Denk hierbij aan naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Maar ook aankoophistorie of lifestylekenmerken, wanneer deze in relatie tot een identificeerbaar individu worden vastgelegd. Ook wanneer u de naam niet weet, maar er bijvoorbeeld sprake is van een unieke ID is dit een persoonsgegeven. U kunt dit ID immers gebruiken om iemand in een groep te individualiseren en gericht te benaderen, bijvoorbeeld met behulp van cookies of een IP-adres.