Ga naar de inhoud

Wat zijn de eisen die de AVG stelt aan het verzamelen van persoonsgegevens?

Een organisatie mag alleen persoonsgegevens verzamelen als hij voldoet aan de vereisten uit de AVG. De AVG geeft aan dat een organisatie alleen persoonsgegevens mag verzamelen als:

  • dit noodzakelijk is voor het doel wat u voor ogen heeft;
  • u dit doel voorafgaand heeft omschreven;
  • u niet meer gegevens verzamelt dan noodzakelijk voor dit doel;
  • u voor de verwerking een wettelijk erkende reden (grondslag) heeft;
  • u degene in uw bestand voorafgaand over de verwerking informeert;
  • de rechten van degenen in uw bestand onder de AVG respecteert;
  • de gegevens up-to-date worden gehouden;
  • de gegevens worden verwijderd als u ze niet meer nodig heeft