Ga naar de inhoud

Privacy Statement Trusted Quality & Integrity Solutions B.V.

Inleiding

Trusted Quality and Integrity Solutions (TQIS) helpt organisaties hun klantbeleving te verbeteren. TQIS biedt kwaliteitsdiensten in iedere fase van de customer life cycle met kwaliteitscontroles op klantgesprekken, beoordeling van klachten, controles op outsourcing van klantcontact en consultancy. Deze diensten voert TQIS altijd uit als leverancier in opdracht van een andere organisatie. Van onze contactpersonen bij deze organisatie verwerken wij persoonsgegevens. We informeren hierover in dit privacy statement. TQIS is onderdeel van de DMCC Group.

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is in beginsel van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door TQIS als verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze situaties beheert TQIS een eigen database met persoonsgegevens voor eigen doelen. Dit is het geval bij het verwerken van gegevens voor geaggregeerde kwaliteitsanalyses en de verzameling van persoonsgegevens voor eigen CRM/marketing doelen. TQIS verwerkt tevens gegevens als verwerker voor haar opdrachtgevers.

TQIS als verwerkingsverantwoordelijke

Hieronder leest u in welke situaties TQIS voor eigen doeleinden persoonsgegevens verwerkt.

CRM

TQIS verzamelt contactgegevens van (potentiële) opdrachtgevers en belangstellenden om uitvoering te geven aan een overeenkomst en om hen via verschillende kanalen op de hoogte te houden van actualiteiten, activiteiten, producten en diensten van TQIS en de DMCC Group. Gegevens worden verzameld bij het aangaan van een overeenkomst, het abonneren op de e-mailnieuwsbrief, het stellen van een vraag aan één van onze medewerkers, het informeren naar activiteiten, reageren op de website of wanneer u op een andere manier met TQIS in contact treedt.

 

TQIS verzamelt bedrijfs- en contactgegevens, bankgegevens, contact- en aankoophistorie. TQIS legt eveneens afgeleide gegevens vast over het gebruik van onze website(s), zoals een unieke device ID, de versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat wordt gebruikt om onze website te bezoeken, alsmede gegevens over het gebruik van onze diensten. De respons (open en kliks) op onze e-mails worden ook op individueel niveau vastgelegd.

TQIS Quality Monitor

De TQIS Quality Monitor® is het analyse dashboard waarin de uitkomsten van de kwaliteitscontroles worden ontsloten aan opdrachtgevers. TQIS kan de  analysedata voor het maken van geaggregeerde analyses, benchmarks e ter verbetering van onze diensterlening.

TQIS als verwerker

TQIS levert diensten voor kwaliteitscontroles in klantcontact. Wij meten klantgesprekken op kwaliteitsaspecten voor onze opdrachtgevers. In het kader van deze dienstverlening verwerken wij (persoons)gegevens in de rol van (sub)verwerker. De kwaliteitscontroles die TQIS uitvoert, vinden plaats in opdracht van onze klanten.

Cookies

Om u beter en persoonlijker te kunnen helpen maakt TQIS gebruik van cookies en vergelijkbare technieken op haar websites; hierna ‘cookies’. Hiermee volgt TQIS uw gedrag op onze site(s). Op basis hiervan kunnen wij  diensten aanbieden die aansluiten bij uw behoeften of interesses en onze websites optimaliseren. We vertellen in deze verklaring welke cookies wij kunnen plaatsen en welke functie ze hebben.

 

Functionele cookies

Onze functionele cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van onze websites. U kunt deze dan ook niet weigeren. Deze cookies helpen ons uw taal of land herkennen, zien of u onze website bezoekt vanaf een pc, tablet of telefoon en helpen uw gebruikservaring hierop af te stemmen. Door middel van een cookie onthouden wij ook of u toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van andere niet noodzakelijke cookies.

 

Analytische cookies

Uw gebruik van onze site wordt geanalyseerd met behulp van analytische cookies, zoals Google analytics. Webbezoek wordt geregistreerd onder een unieke (maar anonieme) ID, waardoor we u herkennen als nieuwe of terugkerende bezoeker. Met deze cookies meten wij de effectiviteit van de website en de getoonde informatie; we kijken niet naar individueel surfgedrag. Aan de hand van deze  informatie proberen we de website steeds weer een beetje beter te maken. Deze cookies zijn door ons zo ingesteld dat ze geringe gevolgen hebben voor privacy. We hoeven er daarom geen toestemming voor te vragen. Ze worden bij ieder bezoek geplaatst.

 

Google analytics

Met deze cookie meten we het gebruik van onze websites.

 

Marketing en personalisatie cookies

TQIS gebruikt cookies om onze websites relevanter te maken door de inhoud af te stemmen op de interesses van onze bezoekers. Dit soort cookies wordt ook wel tracking cookies genoemd. We plaatsen advertenties via de platforms van Google en LinkedIn. Hieronder vallen ook kanalen als YouTube en Instagram. Dankzij cookies kunnen we mensen die al eerder interesse hebben getoond in onze diensten of vacatures op andere websites of apps relevante informatie aanbieden. Ook kunnen we met behulp van marketing cookies eerder gebruiksgedrag meten en analyseren.

 

Double Click

Double Click is de advertentietechnologie van Google die helpt bij het maken, uitvoeren en beheren van digitale advertenties voor kopers, videomakers en verkopers. Met deze cookie verbeteren wij de content van onze reclameuitingen online om ze bijvoorbeeld relevanter te maken of te voorkomen dat advertenties te vaak terugkomen.

 

Google Adwords Conversion

Met behulp van deze cookie meten wij de resultaten van  onze tekstadvertenties die getoond worden in de Google zoekmachine.

 

Google Tag Manager

Deze cookie stelt ons in staat alle andere Google diensten op de site te managen.  Zo kan nieuwe inhoud worden geplaatst op de website, zonder dat er een nieuwe versie van de website hoeft te worden uitgerold.

 

LinkedIn Ads

TQIS werkt met het advertentieplatform van LinkedIn. Met behulp van deze cookie meten wij de resultaten van de verschillende campagnes die we daar inzetten.

U kunt de cookies van Google binnen het Google platform uitschakelen op de volgende site: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

U kunt de cookies binnen het LinkedIn platform hier uitschakelen: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out?trk=

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en TQIS te verzoeken deze persoonsgegevens te rectificeren, te verwijderen (recht op vergetelheid) of over te dragen (recht op dataportabiliteit). Wilt u van deze rechten gebruik maken, stuur dan een e-mail naar info@tqis.nl. Indien u zich heeft ingeschreven voor onze nieuwsbrief, kunt u zich hiervoor ook eenvoudig afmelden via de laatst ontvangen e-mail. Heeft u het idee dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kunt u ons verzoeken de verwerking te beperken. Heeft u het idee dat TQIS niet in overeenstemming met de privacywetgeving handelt, dan horen wij dit uiteraard graag.

Beveiliging

TQIS  heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen en monitort en beveiligt al haar diensten (on)zichtbaar tegen misbruik en fraude. TQIS schakelt bij de uitvoering van haar diensten tevens derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten (persoons)gegevens verwerken, doen zij dit in de hoedanigheid van verwerker. De betreffende verwerker wordt (contractueel) verplicht een passend niveau van beveiliging te hanteren en zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden bovendien niet langer bewaard dan noodzakelijk in het licht van de AVG en geldende wettelijke bewaartermijnen.

Wijziging van Privacy Statement

TQIS behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.

Contact

TQIS is gevestigd te (3032 AC) Rotterdam aan het Hofplein 20 en staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer: 73294543. Heeft u opmerkingen of vragen, dan horen wij dit uiteraard graag. U kunt u deze richten aan TQIS, via +31 71 200 75 69 of per e-mail op info@TQIS.nl.

December 2021

Arjen van Eeuwen

Prangende vraag?

Onze experts beantwoorden uw vraag binnen één werkdag

Stel uw vraag

Vragen naar aanleiding van dit Privacy Statement?

Neem dan contact met ons op.

Neem contact op